Consultaties

Voor een efficiënte praktijkorganisatie vragen wij u vriendelijk volgende richtlijnen te volgen :

 • Voor dringende consultaties kan u steeds telefoneren.
 • telefoneren enkel tussen 8u en 10u en tussen 16u en 18u : niet op vrijdagnamiddag
 • Indien u een afspraak wenst voor 2 personen gelieve slechts één afspraak te maken. Bij twijfel graag telefonisch contact.
 • Voor bloedafname dient u meestal nuchter te zijn, plan deze afspraak bij voorkeur in de voormiddag (de stalen worden dagelijks opgehaald om 14u en om 19u).
 • Annulatie van uw afspraak : minstens 2 uren vooraf.
 • Breng steeds uw identiteitskaart, kids ID of ISI + kaart mee.

Resultaten van onderzoeken

 • uw bloedresultaten en resultaten van onderzoeken kan u terugvinden op de volgende websites : www.mijngezondheid.be  en www.cozo.be  : u kan er duplicaten van uw onderzoeksresultaten downloaden en printen.

Huisbezoeken  

 • Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd op nummer 02/532.44.51 voor 10u.
 • Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip worden afgesproken, tenzij het om urgenties gaat.

Vrije namiddag 

 • vrijdagnamiddag is de praktijk gesloten : de vervangende artsen zijn Dr. Koen Plasman 02 532 49 04 en Dr Els Maris 054 51 85 80 

Wachtdienst

 • Tijdens de vakantieperiode : hoort u op mijn antwoordapparaat naam en telefoonnummer van de verschillende vervangende artsen.
 • Tijdens weekdagen: kan u de dokter van wacht bereiken op het nummer 02 532 34 34  of via het nummer 1733 vanaf 19u 's avonds tot 8u 's morgens.
 • Tijdens het weekend en op feestdagen : kan u bij de huisartsenwachtpost Pageni terecht voor dringende raadplegingen of huisbezoeken. De wachtpost werkt echter alleen op afspraak. Gelieve dus steeds te bellen naar het nummer 1733 om een dringende consultatie of een dringend huisbezoek aan te vragen.

  Openingsuren?

 • Elk weekend: vrijdag vanaf 19u00 t.e.m. maandag 08u00 (doorlopend)
 • Elke officiële feestdag: dag voor feestdag vanaf 19u00 t.e.m. dag na feestdag 08u00
 • Waar bevindt de huisartsenpost Pageni zich(Bel eerst 1733 vóór je langskomt!) : Assesteenweg 191 bus A - 1750 Lennik

Globaal Medisch Dossier of GMD

Een Globaal Medisch dossier brengt al uw medische gegevens samen in één dossier. Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen, uw onderzoeksresultaten opvragen en onnodige onderzoeken vermijden. Een GMD is gratis. U betaalt hierdoor tot 30% minder remgeld voor een raadpleging. Indien u ouder bent dan 75 jaar of chronisch ziek, geldt deze vermindering van het remgeld ook voor een huisbezoek.

HARTELIJK  DANK  VOOR  EEN  VLOTTE  SAMENWERKING