Consultaties

Voor een efficiënte praktijkorganisatie vragen wij u vriendelijk volgende richtlijnen te volgen :

 • Voor dringende consultaties kan u steeds telefoneren.
 • Indien u een afspraak wenst voor 2 personen gelieve slechts één afspraak te maken. Bij twijfel graag telefonisch contact.
 • Voor bloedafname dient u meestal nuchter te zijn, plan deze afspraak bij voorkeur in de voormiddag (de stalen worden dagelijks opgehaald om 14u en om 19u).
 • Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultatie worden er voldoende meegegeven.
 • Annulatie van uw afspraak : minstens 2 uren vooraf.
 • Breng steeds uw identiteitskaart, kids ID of ISI + kaart mee.

Huisbezoeken 

 • Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd op nummer 02/532.44.51.
 • Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip worden afgesproken, tenzij het om urgenties gaat.

Wachtdienst

 • Tijdens de week hoort u op mijn antwoordapparaat het telefoonnummer van de arts met wachtdienst, indien ik afwezig ben.
 • Tijdens het weekend op zaterdag vanaf 8u tot en met maandagochtend en op feestdagen kan u de wachtdienst bereiken op het centrale oproepnummer : 02/532.34.34. 
 • Tijdens de vakantieperiode hoort u op mijn antwoordapparaat naam en telefoonnummer van de verschillende vervangende artsen.

Globaal Medisch Dossier of GMD

Een Globaal Medisch dossier brengt al uw medische gegevens samen in één dossier. Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen, uw onderzoeksresultaten opvragen en onnodige onderzoeken vermijden. Een GMD is gratis. U betaalt hierdoor tot 30% minder remgeld voor een raadpleging. Indien u ouder bent dan 75 jaar of chronisch ziek, geldt deze vermindering van het remgeld ook voor een huisbezoek.

HARTELIJK  DANK  VOOR  EEN  VLOTTE  SAMENWERKING